Login
 
 
Password Recovery

Rehabilitering for sundhedsprofessionelle

Af Claus Vinther Nielsen (red.)

Rehabilitering er i dag en voksende opgave for sundhedsvæsenet og de professionelle, som er ansat der. Formålet med rehabilitering er at hjælpe mennesker til at få et meningsfyldt og selvstændigt liv, når de har fået nedsat funktionsevne som følge af helbredsproblemer eller handicap.

Rehabilitering for sundhedsprofessionelle er en bredt anlagt bog. Indholdet omfatter, hvordan rehabilitering opfattes i sundhedsvæsenet, og relaterer sig til sundhed og sygdom. Der er kapitler om patienter og pårørendes oplevelser med og behov i rehabilitering, de forskellige faggruppers bidrag i rehabilitering samt kompetencer og kompetenceudvikling i rehabilitering. Det politiske niveau i rehabilitering går som en rød tråd gennem hele bogen, men har også sine egne kapitler om handicappolitik, prioriterede nationale indsatsområder og lovgivning.

Rehabilitering er en tværfaglig proces, som kræver sammenhæng og koordination mellem flere sektorer og faggrupper. For at indfange de mange perspektiver er bogen skrevet af 25 forfattere, der med baggrund i forskellige videnskabstraditioner, fag og praksisområder er specialister på deres felt.

Rehabilitering for sundhedsprofessionelle retter sig til studerende på mellemlange videregående sundhedsuddannelser og kan med sin opdaterede viden også være en grundbog på videregående sundhedsuddannelser.

Bogen er anvendelig som lærebog og opslagsbog. De mange henvisninger til websteder gør det overskueligt og enkelt for studerende at finde centrale nationale og internationale dokumenter om rehablitering såvel som udviklings- og forskningsbaseret viden til brug for yderligere studium.

Rehabilitering - for sundhedsprofessionelle
ISBN 978-87-12-04243-3
Pris: Kr. 350,-
 
Køb bogen her.
 

Rehabilitering for sundhedsprofessionelle
Forside
Forord til bogen
Indholdsfortegnelse
Forfatterne
Anmeldelser

Gads Forlag har udgivet kvalitetsbøger siden 1855. Vores udgivelsesprogram tæller markante biografier, historiske værker samt bøger om sundhed, personlig udvikling og livsstil. Vi står samtidig bag Danmarks mest citerede opslagsværk, Kraks Blå Bog, og vi udgiver lærebøger til en lang række uddannelser, bl.a. under forlagsnavnene Gjellerup og Trojka. Forlaget ejes af G.E.C. Gads Fond, der støtter kulturelle og videnskabelige formål.